Cao Thủ

Thần Đúc

Tác giả: Ngày đăng: 16/12/2013

Giới thiệu 

Công năng thăng cấp trang bị là chuyển các thuộc tính bổ sung từ trang bị này sang một trang bị khác. Thăng cấp trang bị sẽ mở khi đạt đến Lv 40, Thăng cấp trang bị cần có nguyên liệu thăng cấp, hoặc xem trước hiệu quả thuộc tính sau khi thăng cấp.

Những việc cần chú ý 

Chỉ có vũ khí và trang thiết bị từ Lv 40 trở lên mới có thể thăng cấp, thăng cấp có thể tăng 5 Lv cho Lv của trang bị.
Sau khi thăng cấp, thuộc tính bổ sung của trang bị sẽ được kế thừa 
Sau khi thăng cấp, Lv cường hóa của trang bị sẽ giảm ngẫu nhiên 3 Lv, giảm ít nhất là 0 Lv. Dùng bảo vệ thăng cấp thì Lv cường hóa sẽ không đổi
Sau khi thăng cấp, thuộc tính giám định của trang bị sẽ bị xóa. Dùng bảo vệ thăng cấp thì thuộc tính giám định sẽ được kế thừa
Chỉ có vũ khí, áo, mũ, dây chuyền, vòng đeo tay, thắt lưng, giày, bảo thạch có thể thăng cấp

Cường hóa 

- Trang bị Lv 20 có thể Cường hóa trang bị, Cường hóa trang bị bao gồm 10 Lv, Lv cường hóa mỗi 1 Lv tăng thêm, thuộc tính cơ bản của trang bị cũng gia tăng theo 
- Cường hóa có một tỷ lệ thành công nhất định, thành công thì sẽ tăng Lv cường hóa, cường hóa thất bại sẽ làm giảm từ 1-3 Lv cường hóa, giảm ít nhất 0 Lv.
- Gamer có thể sử dụng bảo vệ cường hóa, sau khi sử dụng tỷ lệ thành công đạt đến 100%
- Mỗi một Lv cường hóa, có thể tăng chỉ số tấn công của bản thân trang bị đến cao nhất 
- Tất cả Lv của trang bị thông thường (vũ khí, áo, mũ, dây chuyền, vòng đeo tay, thắt lưng, giày, bảo thạch, nhẫn, huy chương) đều có thể cường hóa.

Thuộc tính trước khi cường hóa

Thuộc tính sau khi cường hóa

Mô tả cường hóa trang bị

- Trang bị từ Lv 40 trở lên mới có thể cường hóa.
- Những khoáng thạch cần thiết cho cường hóa trang bị có thể đào từ trong mỏ khoáng, hoặc mua từ gamer khác.
- Cường hóa thất bại sẽ bị giảm ngẫu nhiên từ 1-3 Lv cường hóa, giảm ít nhất là 0 Lv
- Dùng bảo vệ cường hóa có thể đạt đến tỷ lệ cường hóa thành công lên đến 100%, Các Lv cường hóa khác nhau thì số lượng bùa bảo vệ cũng khác nhau

- Hiệu quả cường hóa trang bị như sau:

+1 tăng tất cả chỉ số công kích tốt đa +2
+2 tăng tất cả chỉ số công kích tốt đa +4
+3 tăng tất cả chỉ số công kích tốt đa +6
+4 tăng tất cả chỉ số công kích tốt đa +8
+5 tăng tất cả chỉ số công kích tốt đa +10
+6 tăng tất cả chỉ số công kích tốt đa +13
+7 tăng tất cả chỉ số công kích tốt đa +16

+8 tăng tất cả chỉ số công kích tốt đa +19

+9 tăng tất cả chỉ số công kích tốt đa +22
+10 tăng tất cả chỉ số công kích tốt đa +25

Giám định 

Mô tả về hổ trợ giám định trang bị
1.Trang bị từ Lv 20 trở lên mới có thể cường hóa
2. Mỗi lần giám định đều xuất hiện thêm 1 thuộc tính mới, đồng thời không thể ảnh hưởng đến thuộc tính giám định vốn có.
3. Số lần giám định càng nhiều, thuộc tính càng dễ đạt đến chỉ số cao nhất

4. Dùng thanh tẩy có thể hủy bỏ thuộc tính giám định, và không thể hủy bỏ số lượng giám định.
5. Dùng khóa giám định trong lúc thanh tẩy có thể giữa lại thuộc tính giám định, trong lúc thanh tẩy thuộc tính giám định sẽ không đổi
6. Sau khi dùng khóa giám định, lúc nhấn vào thanh tẩy đồng thời khóa giám định thuộc tính một lần, có thể tích lũy số lần giám định. Nhưng chủng loại không đổi
7. Tất cả các Lv của trang bị thông thường (vũ khí, áo, mũ, dây chuyền, vòng đeo tay, thắt lưng, bảo thạch, giày, nhẫn, huy chương, tổng cộng 10 loại và 12 món)

Hình đại diện cho giám định trang bị

Thuộc tính trang bị trước giám định

Thuộc tính trang bị sau giám định

Thanh tẩy trang bị: nếu như không vừa lòng với thuộc tính, còn có thêm 1 công năng thanh tẩy trang bị.

 

Hợp thành cánh

- Hệ thống hợp thành đôi cánh, có thể từ ngoại hình đơn thuần vốn có trở thành thực dụng, thuộc tính đôi cánh sẽ tăng mạnh nhất. Để có đôi cánh không chỉ có từ tu luyện thuộc tính, đôi cánh khiến nhân vật Gamer mang phong cách độc đáo, ngoài còn mang đến cho thuộc nhân vật của Gamer tăng lên đáng kể.
- Hệ thống hợp thành đôi cánh, có thể phân đôi cánh là 8 lớp, dùng phương thức hợp thành vật phẩm để hợp thành, dùng 3 đôi cánh cùng 1 lớp cánh có thể hợp thành 1 đôi cánh lớp tiếp theo. Mỗi khi hợp thành 1 đôi cánh, bất luận là ngoại hình hay độ sáng và bất kỳ thuộc tính nào cũng được gia tăng, lớp cánh càng cao, thuộc tính càng cao, trông càng lộng lẫy
- Các nguyên liệu cần thiết để hợp thành đôi cánh lấy được khi đánh Boss lớn ở bản đồ mới, hoặc vật phẩm rơi ra từ các phó bản mới, để hợp thành đôi cánh. Khi công kích kẻ địch, có một tỷ lệ nhất định để chuyển hóa thành phần trăm sinh lực của nhân vật, lượng chuyển hóa có giới hạn nhất định. Khi tỷ lệ phần trăm chuyển hóa lớn hơn giới hạn, chỉ chuyển hóa mức giới hạn. 
- Sau khi hợp thành đôi cánh, sẽ có bảng xếp hạng đôi cánh để thể hiện thành tựu của bạn, để dùng lực chiến Uy Chấn Mã Pháp.  

- Giao diện thể hiện: một lớp cánh có thể hợp thành từ nguyên liệu, các lớp khác nhau của đôi cánh cần nguyên liệu và vật phẩm khác nhau.

Ngoại hình của La Phong

Rèn chuyển sinh

1. Muốn tăng chỉ số của trang bị cần phải dùng 1 trang bị có chỉ số như nhau và có một lượng nguyên liệu kết tinh tôi luyện nhất định

2. Luyện chuyển sinh trang bị giữa thuộc tính phẩm chất, cường hóa và giám định của trang bị.
3. Trang bị được xem là nguyên liệu cùng thuộc tính phẩm chất, cường hóa, giám định sẽ biến mất
4. Chỉ có vũ khí và trang thiết bị mới có thể rèn chuyển sinh

Chuyển sinh nhân vật

- Chuyển sinh NPC Thổ Thành “Vạn Sự Thông”. Lv nhân vật phải từ Lv 70 trở lên, Hệ thống game sẽ nhắc nhở thông tin chuyển sinh
- Giới hạn số lần chuyển sinh tăng tùy thuộc vào độ tăng Lv văn minh thế giới 
- Nhân vật đạt đến Lv 70 mới có thể chuyển sinh, chuyển sinh cần có số lượng linh hồn chuyển sinh, linh hồn chuyển sinh có thể lấy từ Đền thần chuyển sinh. Sau khi chuyển sinh có thể rèn chuyển sinh trang bị vốn có, sẽ đạt được thuộc tính trang bị càng cao.
 Sau khi chuyển sinh, Lv nhân vật sẽ là 35, nhưng có thể mang có trang bị có số lần chuyển sinh thấp hơn nhân vật

Yêu cầu chuyển sinh

1. Yêu cầu chuyển sinh lần 1: nhân vật Lv 70, 0 lần chuyển, chuyển sinh linh hồn 100 điểm, Lv sau chuyển sinh là 35

2. Yêu cầu chuyển sinh lần 2: nhân vật Lv 70, 1 lần chuyển, chuyển sinh linh hồn 500 điểm, Lv sau chuyển sinh là 35

3. Yêu cầu chuyển sinh lần 3: nhân vật Lv 70, 2 lần chuyển, chuyển sinh linh hồn 1000 điểm, Lv sau chuyển sinh là 35
4. Yêu cầu chuyển sinh lần 4: nhân vật Lv 70, 3 lần chuyển, chuyển sinh linh hồn 5000 điểm, Lv sau chuyển sinh là 35
5. Yêu cầu chuyển sinh lần 5: nhân vật Lv 70, 4 lần chuyển, chuyển sinh linh hồn 10000 điểm, Lv sau chuyển sinh là 35

Lợi ích sau chuyển sinh

Có thể học kỹ năng cao cấp

Có thể mang trang bị chuyển sinh

Có thể hợp thành đôi cánh cao cấp

Có thể hợp thành thú cưỡi cao cấp

Có thể rèn trang bị chuyển sinh mang thuộc tính đặc biệt
...

Phương thức lấy linh hồn chuyển sinh

Giết quái vật để lấy “Linh hồn chuyển sinh”

Đạt được từ phó bản

Đền thần chuyển sinh - NPC  Đại điền Tru Ma