Bí Kíp

Thăng Cấp Tân Thủ

Tác giả: Ngày đăng: 16/12/2013

Nhân vật trò chơi sinh ra tại thôn biên giới, khi mới bắt đầu có thể tìm thôn trưởng lãnh nhiệm vụ chính, như vậy là trò chơi đã bắt đầu. Khi hoàn thành nhiệm vụ ở thôn biên giới thì đẳng cấp của nhân vật đạt cấp 10, hệ thống sẽ tặng 1 vũ khí”luyện tập Đào Mộc Kiếm” và 1 giới chỉ “Diêm La Giới Chỉ” và 1 Thủ Sáo “Diêm La Thủ Sáo” và 1 kiện trang bị “Tân Binh Chiến Giáp”. 

 

Khi đạt cấp 10, nhiệm vụ chính sẽ giúp bạn đến Vương Thành. Thông qua 1 loạt các nhiệm vụ chính tuyến,  sẽ giúp bạn hiểu rõ tác dụng của NPC, ví dụ như: Cửa Hàng Dược, Trang bị, trang phục. Ở đây nhân vật sẽ đạt được đến cấp 21, và học được kiếm pháp công sát. Đồng nghĩa với việc hệ thống tặng bạn 1 hạng liên, đầu khôi, y phục, vũ khí. Lúc này là đã triển khai phương diện mạnh của mỗi người.

Khi đạt đến cấp 21, theo nhiệm vụ chính tuyển, đi đến Động Khoáng, Viên Hoạt Khoáng chủ sẽ giúp bạn vào Động Khoáng. Động Khoáng là 1 nơi tốt, có thể đào khoáng thạch, sau đó đem bán nhận được lượng lớn Đồng. Quái trong khoáng công rớt trang bị lv20, nên nhớ nhặt các trang bị theo chức nghiệp của bản thân đeo vào có khi sẽ xuất hiện các vật phẩm tốt hôn. Hoàn thành nhiệm vụ trong Đông Khoáng, bạn sẽ nhận được “ Thẻ thể nghiệm VIP” chỉ có 1 tiếng đủ để bạn trải nghiệm tính năng VIP trong game.

Hoàn thành nhiệm vụ Động Khoáng, đẳng cấp của bạn đạt đến cấp 25 trở lên, lúc này bạn nên đến Thổ Thành, ở đây bạn có thể thông qua nhiệm vụ chính tuyến để nâng cấp. Tại Thổ Thành nhiệm vụ chính là ở Động Trùng, Động Trư Yêu, Giáo Hoàng Tự Miếu tiến hành, trang bị rớt tại đây từ lv20-42. Đến cấp 30 thì có thể tại Thổ Thành hoặc Phục Ma Cốc bảng thông báo nhiệm vụ nhận nhiệm vụ ngày, có nhiệm vụ exp, nhiệm vụ vinh dự, nhiệm vụ Đồng , phần thưởng kinh nghiệm rất thỏa đáng. Cấp 35 có thể lãnh nhiệm vụ Hộ Tống Mỹ Nữ, cho kinh nghiệm phong phú. Không nên bỏ qua.